diumenge, 29 de novembre del 2020

 ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

ATESTACIÓ DE DESPLAÇAMENT DEROGATORI


En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire /

En aplicació del decret n°2020-1310 del 29 d’octubre 2020 que prescriu les mesures generals necessàries contra l’epidèmia de Covid-19 en el marc de l’estat d’urgència sanitària

Je soussigné(e) / Jo, sota-signant,

Mme/M. – Sra/Sr.: ................................................ ................................................

Né(e) le - Nascut/nascuda el: ................................................ a : ............................................

Demeurant / Domicili: ......................................................................................................................

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 / certifica que el meu desplaçament és motivat per la raó següent, autoritzat pel decret :

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés2, déplacements pour un concours ou un examen / Desplaçaments entre el domicili i el lloc d’exercici de la feina o un establiment d’ensenyament o de formació, desplaçaments professionals que no poden ser diferits, per un concurs o un examen.

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile / Desplaçaments per fer compres de material necessari a l’activitat professional, compres de primera necessitat als comerços autoritzats, recollir comandes i lliurament a domicili.

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments. / Consultes, exàmens i cures que no es poden fer a distància i compra de medicaments.

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. / Desplaçaments per motiu familial imperiós, per asisitir persones vulnerables i precàries o per la guàrdia d’infants.

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. / Desplaçament de les persones en situació de handicap i llurs acompanyants.

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. / Desplaçaments curts, en el límit d’1h cada dia i al màxim d’1 km entorn del domicili, lligats sigui a l’activitat física individual, excepte pràctica esportiva col·lectiva i proximitat amb altres persones, sigui a passejar amb les persones d’un mateix domicili, sigui als menesters dels animals de companyia.

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. / Convocació judicial o administrativa i per anar a un servei públic.

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. / Participació a missions d’interès general a la demanda de l’autoritat administrativa.

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires. / Desplaçament per anar a cercar la mainada a l’escola i per llurs activitats periescolars.

Fait à / Fet a : ........................................., Le / el : .........................................., a : ...........................

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement / Mencionar obligatòriament data i hora de sortida)

Signatura :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. / Per sortir cal portar un document que justifiqui el desplaçament derogatori.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur. / L’han d’utilitzar els treballadors no assalariats quan no poden tenir un justificatiu professional.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. / Inclou les adquisicions a títol gratuït (distribució d’aliments...) i els desplaçaments lligats al cobrament d’ajuts socials i per treure diners.

dimarts, 24 de novembre del 2020

 

POBLE MORT

Poble mort.

Flux parat.

Motors i boques mudes.

Aparadors tancats.

Només a les finestres

Esquitxos de vida confinada.

Un gat negre

Senyoreja el carrer

I assenta sa nova llibertat

al bell mig de la via.

Cos d’esfinx,

Em clava sa mirada verda, interrogant-me.

I què t’havies cregut tu

Que ho regentaves tot,

Animal que em nomenaves bèstia,

Presumint-te de déu,

Quan quelcom

De tan petit,

d’ivisible,

T’acaba d’engastar la teva fragilitat ?

Has  oblidat

Que només, com jo,

Ets part d’aquesta terra,

D’aquest cel, arbres, penyals, rius i fonts,

I que tots junts t’infonen humilitat.

Llavors, mira entorn teu.

Calla.

Respecta.

Busca.

Medita.

Estima

I aprèn !

 

Joan Tocabens  Març de 2020 Moltes gràcies a Joan Tocabens per la seva poesia sobre els nostres pobles durant el confinament i per la seva participació al nostre blog.
 

IMPATIENS glandulifera


IMPATIENS balfouri i IMPATIENS glandulifera

La balsamina de Balfour i la balsamina comuna

                                      Marcel Juanchich, 66400 REINERS

 

L ‘ultima té un sinonim que és IMPATIENS roylei.

El 1975, el Guinochet et el Vilmorin publiquen la flore de France en 5 volums.

A la pàgina 380 del segon vòlum, ja podem trobar-les totes les dues.

Al contrari, la flora del Bonnier et del Layens del 1970, mostra una sola especie que no és la nostra dins la pàgina 62 de llur « Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique ».

Dues plantes cultivades com ornemental i han surtit dels horts.

En francés  és diuen « BALSAMINE »

La familia és les balsaminàcies.

La caputxina (TROPAEOLUM majus ) utilitzada dins la cuina I els horts és una planta veïna

Llur orìgen és la serralada de l’Himàlaia

No cal anar tan lluny per les veure

Només es pot pujar fins Arles de Tec

Dins la vora de la ribera Tec és poden veure

Molta gent les cull per fer ramallets

Hi ha moltes flors gens clàssiques, blanques, rosades o pùrpuries

Tot aixó ho veureu sobre les fotos

Actualment és poden veure també a la vora dels canals de regatge.

Les he vistes dins el Tec, a la font dels boixos i sota el mas de les Guardies

Al gual del Tec n’hi ha.

Totes dues son plantes anuals.

Aquestes plantes floreixen I tenen fruits I llavors al mateix any.

Els botanics diuen THEROPHYTES

Despres de la flor arriben els fruits I les llavors.

Els fruits exploten quan son madurs.

I aixi les llavors marxen de la tavella.

La més petita és I. balfouri ( fins a 80 cm)

L’altra pot arribar fins als 2 m

Sempre situades a la vora de l’aigua.

Totes les fotos son del Marcel Juanchich

 

IMPATIENS balfouriBibliografia:

 

Bolos O de. & Vigo J. 1990 Flora dels països catalans, volum II, 921 p. Editorial Barcino, 08012 Barcelona

divendres, 19 de juny del 2020

Recepta de la coca 
tal i com es fa a la pastisseria de Sallent  

Coca de Cireres ( o altre fruita)
400 gr de farina
50 gr de mantega (textura pomada)
180 ml de llet
80gr de sucre
Ratlladura de llimona
2 sobres de llevat de pà ( uns 10gr) o un dau de llevat fresc de forner
1/2 cull de cafè de sal
3 ous
Sucre per espolsar

Barrejar tots els ingredients i estirar la massa a la plata d'anar al forn recoberta de paper. Posar-hi les cireres o els abercocs. . Recobrir-ho tot amb una mica de sucre .
Deixar-ho llevar durant 90 minuts tapat amb un drap en un lloc càlid i sense corrent d'aire. (pot ser al forn avans d'escalfar-lo)
Passats els 90 minuts preescalfar el forn a 200 gr (dalt i baix , no amb aire) posar un bol o plat amb aigua i coure la coca durant uns 20 minuts. ( el plat amb aigua és per donar una mica d'humitat i que quedi menys seca)

Bon profit i bona Festa de Sant Joan
Mercè Bonet


dissabte, 30 de maig del 2020

GENISTA hispanica ssp hispanica
La planta té flors grogues, en raïm curt. El fruit es una tavella al voltant del cm. Al Collet de Reiners viu en un lloc sec i calcari. Es diu argelagó o cascaula. És una mata verda bastant ramificada duns 20 cm daltura.


            No totes les ginestes pertanyen al genre GENISTA. Quan la gent parla de ginestes, veu
una mata d’un mètre d’altura i amb flors grogues. Peró hi ha molts genres que aixi són. Puc parlar dels SAROTHAMNUS, SPARTIUM, ULEX, COLUTEA, CALICOTOME, CORONILLA, MEDICAGO..
Totes formen part de la familia de les papilionàcies, ara fabàcies. I no totes tenen flors grogues. Dit aixo, el ERINACEA té flors blaves I la ROBINIA, flors blanques. A vegades un MEDICAGO és una herba i altres són mates peró sempre amb una tavella, el fruit més o menys discoïdal. També podem esmentar les punxes no vulnerantes i les espines rectes i vulnerantes de l’ULEX parviflorus.                       
            Actualment GENISTA hispanica és florida. Amb ella, podem veure ASTRAGALUS monspessulanus l’herba de Sant Llorenç, que esta acabant la seva florescencia, l’APHYLLANTHES monspeliaca ben florit,  la jonça i el COLUTEA arborescens, l’espantallops.
            Si traduim el llati arribem à » genêt d’Espagne ». En francés, le » genêt d’Espagne » no és GENISTA hispanica sinó SPARTIUM junceum.


L’ ESPANTALLOPS, ( COLUTEA arborescens )
« le baguenaudier dels francesos »
17 de maig del 2020, marcel JUANCHICH

El gran diccionari de la llengua catalana diu que és un arbust de la familia de les
papilionacées de fulles compostes (fins a 15 fòliols) i de flors grogues i grosses . Ara ha cambiat
de familia i es situa en la de les fabàcies, nom que vé de faba, planta conreada que tothom
conneix.
El malaguanyat botànic, Oriol de BOLOS diu que viu en boscs clars i garrigues. A Reiners,
viu al Collet dins terrenys calcaris I molts secs. Només té com veïns alzines i molt sovint res de
res. És una planta tòxica ( granes). Un llegum de 5 a 7 cm de tavella membranosa i translùcida
arriba desprès, el desflorir de les 2 a 8 flors de 1,2-2 cm de longitud. Dit aixó, son les fruits que
crident l’atenció i no les flors ni les fulles.
Les flors grogues i llargues no son gens impactantes. La CORONILLA emerus és bastant pròxima,
al menys quan la planta no té ni flors ni fruits: peró els llegums si que no son els mateixos.
Actualment és poden trobar en vivers i mercats de plantes ornementals, ja que la gent els conrea.
Dit aixó, és seguríssim que aquest arbust surt de l’ordinari i és un plaer trobar-lo.

dimarts, 5 de maig del 2020

LA GIN🐝STA

La  gin🐝sta  altra  v🐝gada,
la gin🐝sta  amb  tanta  olor,
es  la  m🐝va  🐝namorada
que  v🐝  al  t🐝mps  d🐝  la  calor.
P🐝r  donar-li  una  abraçada
h🐝 pujat  dalt  d🐝l  s🐝rrat.
A  la  prim🐝ra   b🐝sada
m'ha  d🐝ixat  tot  p🐝rfumat

Joan Maragall


LA GINESTA
La ginesta altra vegada,
la ginesta amb tanta olor,
es la meva enamorada
que ve al temps de la calor.
Per donar-li una abraçada
he pujat dalt del serrat.
A la primera besada
m'ha deixat tot perfumat

Joan MaragallOrquídies

Són plantes molt conegudes. Molta gent té espècies tropicals I les guarda dins la casa almenys lhivern. Però fora nhi ha. No es veuen lhivern però quan la primevera arriba surten. Són flors de tipus 3 és a dir 3 sèpals, 3 pètals, un ovari i per acabar els organs masculins que porten el pol.len. Les peces florals sorganitzen dins un circul I al final les flors tenen un pla de simetria.Tenen totes fulles i tija. Dins el terra, hi ha els organs subterranis o rels.  A vegades a la fecundació, l’ovari és torceix de 180 graus. També pot ser antes i el pétal anomenat label era a l’orígen amunt.
Quasi bé totes tenen clorofil però no totes. Doncs llur nutrició és parasitari. Dit aixó, la fecundació és a carrec dels insectes i les llavors que en resulten són molt petites. Ultim apunt per dir-vos que si la llavor no troba un fong quan cau a terra no es desenvolupa. És el vent que dissemina les llavors.
               
                Marcel Juanchich

La bata carbassa

Des del meu neixement fins als sis anys, vaig viure a casa dels avis paterns, a Illa de Tet, al número 12 del carrer Maréchal Joffre. Era el carrer del sastre i del ferrer. El Rouquet, el pare de l’Henri era el ferrer que vivia a vora nostre. La meva àvia em va fer una bata taronja de punt, amb llana de jerseis anteriors. No em recordo si tenia mànigues. El cert era el color I el gènere. Encara veig l’àvia Marcela amb un cistell de fabes que venien de l’hort. Obria les tavelles i sortia els grans.Ès el Sisco que les havia portat amb el carro i el Picon el cavall. I jo mirant-la amb la meva bata dins el meu llit perqué estava malalt. Aquest matí sí, que he viatjat de pressa dins el temps I els llocs. 

Marcel Juanchich

dilluns, 4 de maig del 2020


El senyor Fet ha fet un fet. 

Si el senyor Fet no hagués fet el fet que ha fet, 

no passaria el que passa al senyor Fet 

per haver fet el que ha fet. 

dijous, 23 d’abril del 2020


Feliç Sant Jordi 2020


dilluns, 20 d’abril del 2020


?
cranc

?
o

dromedari                                              camell 

 ?


cigonya

dijous, 9 d’abril del 2020dimarts, 31 de març del 2020


P🌸ul🌸   p🌸r🌸   la   t🌸ul🌸.


P🌸r🌸-l🌸   bé que el   p🌸re   j🌸 ve !


Sóc la A
Paula para la taula.
Para-la bé que el pare ja ve !

diumenge, 29 de març del 2020


Embarbussament  !

Visc al bosc i busco vesc
i visc del vesc que busco al bosc.


Un embarbussament és un joc de paraules que juga amb la dificultat
de pronunciar determinats mots o frases 
basant-se en la similitud dels sons que contenen.

dimarts, 24 de març del 2020
dimecres, 12 de febrer del 2020

TEATREM 24 de febrer a les 5 al cinema


A la peixateria

Dos clients davant de la parada
A : Hola……. Encara no sé què prepararé per a dinar, però sé que vull cuinar peix.
B : És perquè és divendres ?...
dimarts, 11 de febrer del 2020

Benvolguts membres, comptem que vingueu tots
amb els vostres amics i que feu la millor publicitat per la

PRIMAVERA 2020

Sabem tots que aquell cap de setmana és de particular importància
per a la nostra associació !
Volem un moment de convivència
per als membres de l’Escola de Català
i per a tots aquests que s'uneixen a nosaltres.
dimarts, 28 de gener del 2020

Dilluns 3 de febrer
a les 5 al cinema

Pròtesi

A : Bona tarda !
B : Què diu ?
A : Bona tarda !....