dilluns, 31 d’octubre del 2016
Teatrem en català

Vols aprendre fòrmules del quotidià ?
Vols parlar en català ?
Vols actuar en català ?
Vols jugar en català ?

Vine amb nosaltres !

Te donem cita aquest proper dilluns 7 de novembre, 
a les 6 i mitja, al cine del Voló.
Ho farem cada 15 dies de les 6 i mitja fins a les 8.
Proposem textos curs i fàcils d’aprendre, que posarem en escena, amb entonació, gestos, riures ...


Ana-Maria, Hermina, Verònica

dimecres, 19 d’octubre del 2016

divendres, 14 d’octubre del 2016


Pastís i Conversa

2016/2017

dissabte a les 10 
(mediateca)


·  15 d’octubre
·  19 de novembre
·  10 de desembre
·  14 de gener
·  25 de febrer
·  11 de març
·  29 d’abril
·  13 de maig
·  10 de juny

dilluns, 3 d’octubre del 2016


BARCELONA

BARCELONA 
2 d'octubre 2016