dimecres, 10 d’octubre del 2018


Pastís i Conversa   2018/2019

13/10 
10/11 
08/12 

12/01 
09/02 
23/03 
06/04 
11/05 
01/06

TEATREM    2018/2019

15/10 
12/11
26/11
 10/12 
07/01
21/01
04/02
18/02
11/03 
25/03 
08/04 
06/05 
20/05 
03/06



Dilluns 15 d'octubre


Conversa de cantonada

A : Hola ! Com anem ?
B : He dormit malament ! El temporal m’ha molestat. Ha tronat tota la nit.
A : Veritat ?...