Altres activitats



Organització de




                                      
Ballades de sardanes 
                   





 La "Primavera del Voló"






                                   Repeixos i espectacles


                        


Sortides o viatges culturals                          



 




















Participació
al teatre per  Sant Jordi


a la Trobada del Canigó