Calendari

 2023 / 2024 !TEATREM

Dimarts: octubre 3 i 17, novembre 7 i 21, decembre 5 i 19, gener 9 i 23, febrer 6 i 27, març 12 i 26, abril 2 i 30, maig 14 i 28, juny 4 i 11

SARDANES  

Dimecres:  octubre 4 i 18, novembre 8, 22 i 29 decembre 6, gener 10 i 24, febrer 7 i 28, març 13 i 27, abril 3 i 24, maig 15, 22 i 29, juny 5 

PASTÍS i CONVERSA

Dissabte: 14/10,  18/11,  09/12,  13/01,  04/02,  09/03,  06/04,  25/05,  01/06


Escola de Català

del Voló