Activitats regulars


   Curs de llengua catalana
confirmés
   
   Dilluns 18h/19h30 
   sala de l'Escola de català 
5 carrer Aragó El Voló

 
Curs de llengua catalana 
débutants

Dijous 17h30 /18h30 i  18h45/19h45

sala de l'Escola de català 
5 carrer Aragó El Voló


    

     SARDANA
    
  Dimecres 19h00 /21h00
un cop cada quinze dies
sala Joan Cayrol 
(complexe des Echards) 
El Voló


                         

TALLER de CANT


De moment suspes
sala Joan Cayrol (complexe des Echards)
El Voló
       

Pastis i Conversa 
1 dissabte per mes 10h00 /12h00
mediateca del VolóTEATREM  !
Vols parlar en català ? Vols jugar en català ?
Et proposem textos curs i fàcils d’aprendre, que posarem en escena.

Dimarts 18h /19h30 
 un cop cada quinze dies
sala del "3ème âge" 


TRUC
DIVENDRES   18h00 / 20h00
sala del "3ème âge"