dissabte, 15 de desembre del 2012

Vocabulari de la sardanaAplec de sardanes : festa dedicada a la sardana on diverses cobles toquen alternativement per fer ballar els sardanistes. Journée de fête de la sardane où plusieurs cobles jouent en alternance.

Cobla : conjunt intrumental. Avui dia d’onze músics que interpreten sardanes o danses catalanes.Ensemble instrumental aujourd’hui composé de 11 musiciens qui interprètent des sardanes ou des danses catalanes.
Ballada : és una trobada de sardanistes amb una sola cobla que toca 6 sardanes. Rencontre sardaniste où 6 sardanes sont jouées.

Compàs : ritme o també mesure d’una sardana. Rythme ou mesure.

Foment : associació de sardanistes dins un poble que organitza cursos, ballades o aplecs. Els foments de Catalunya Nord fan part de la federació sardanista del Roselló. Association de sardanistes qui organise des cours de sardane, des « ballades », des « aplecs ». Les foments de Catalogne Nord font partie de la federació sardaniste del Roselló.

Sardana curta : sardana antiga que es tocava i es ballava abans de la reforma de Pep Ventura. Ancienne sardane que l’on jouait et dansait avant la réforme de Pep Ventura.

Sardana de conjunt : dins un aplec, totes les cobles juntes toquen la mateixa sardana. Lors d’un aplec , sardana interprétée par l’ensemble des cobles présentes.

Sardana de germanor : a la fi d’un concurs, d’una ballada… sardana ballada per totes les colles, o per tothom. A la fin d’un concours, d’un ballada, sardane dansée par toutes les équipes, par tout le monde.

Tirada : part d’una sardana. Una sardana té 10 tirades (2curts/2llargs/2curts/2llargs/1llarg/1llarg)