dimecres, 24 de desembre del 2014Tió
El Barcelonès 

Caga tió, tió de Nadal; 


posarem el porc en sal, 

la gallina a la pastera, 

i el pollí a dalt del pi. 

Toca, toca Valentí. 

Ara passen bous i vaques, 

I gallines amb sabates 

i galls amb sabatons. 

Correu, correu minyons, 

que la tieta fa torrons, 

el vicari els ha tastat, 

diu que són un poc salats. 

Ai el brut, ai el porc, 

ai el cara, cara, cara, 

ai el brut, ai el porc, 

ai el cara de pebrot. 

1 comentari: